Search...
Close this search box.

Kompanija sanofi aventis groupe, Predstavništvo u BIH, pokreće akciju besplatnog mjerenja HbA1c za pacijente oboljele od šećerne bolesti u Kantonu Sarajevo, u periodu od 10.11-15.12.2021 (2000 mjerenja).

Besplatnim mjerenjem HbA1c kompanija sanofi želi pružiti podršku oboljelim od šećerne bolesti i zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo, u trenutnim uslovima pandemije, a povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2021. Kako bi ljekar za svoje pacijente dobio vaučere za besplatno mjerenje HbA1c, potrebno je da kontaktiraju saradnika kompanije Sanofi. Tema obilježavnja Svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2021.… Continue reading Kompanija sanofi aventis groupe, Predstavništvo u BIH, pokreće akciju besplatnog mjerenja HbA1c za pacijente oboljele od šećerne bolesti u Kantonu Sarajevo, u periodu od 10.11-15.12.2021 (2000 mjerenja).