IZVJEŠTAJ SA TREĆEG KONGRESA ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

U hotelu Grand u Neumu je od 30. septembra do 3. oktobra 2021. godine uspješno održan Treći kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini sa međuanordnim učešćem u organizaciji Udruženja/Udruge endokrinologa i dijabetologa u BiH.   POGLEDAJTE IZVJEŠTAJ