Danas je u Sarajevu počeo sa radom 2.kongres endokrinologa i dijabetologa sa međunarodnim učešćem.

Danas je u Sarajevu počeo sa radom 2.kongres endokrinologa i dijabetologa sa međunarodnim učešćem. Kongres će trajati do 22.aprila, a organizator kongresa je Udruženje endokrinologa i dijabetologa u BiH. Kao jedan od problema sa kojima se endokrinolozi u ovom trenutku suočavaju u BiH ali i u regiji prof. dr Zelija Velija Ašimi, predsjednica Udruženja endokrinologa… Continue reading Danas je u Sarajevu počeo sa radom 2.kongres endokrinologa i dijabetologa sa međunarodnim učešćem.