U hotelu Holiday u Sarajevu je od 23. do 26. aprila 2015.godine održan  i uspješno završen Prvi kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini sa međuanordnim učešćem

U hotelu Holiday u Sarajevu je od 23. do 26. aprila 2015.godine održan  i uspješno završen Prvi kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini sa međuanordnim učešćem kao i Prvi simpozijum medicinskih sestara za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma. Prema ocijeni svih sudionika, i onih izvan BiH kao i onih iz BiH, kongres je… Continue reading U hotelu Holiday u Sarajevu je od 23. do 26. aprila 2015.godine održan  i uspješno završen Prvi kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini sa međuanordnim učešćem