Search
Close this search box.

SVJETSKI DAN DIJABETESA – 14.11.2021., 17:00h

Povodom Svjetskog dana diabetesa održan je sastanak Udruženja endokrinologa i
dijabetologa. Na sastanku se govorilo o dostupnosti lijekova koje izdaje Zavod
zdravstvenog osiguranja u Kantonima u Bosni i Hercegovini (BiH), te ideji da se
ispred Udruženja endokrinologa i dijabetologa uputi dopis Zavodu zdravstvenog
osiguranja u svim kantonima kao i Ministarstvu zdravstva svih kantona U BiH.
Ljekari iz različitih kanotna govorii su o dostupnosti inzulina i oralnih antidijabetika
(OAD), monitoringa i samokontrole diabetesa, psihološkoj potpori i edukaciji
pacijenata, medicinskih sestara i ljekara.

 

READ MORE

 

Ostale objave