Search
Close this search box.

Od 02. do 04. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Novotel – Bristol, održan je Prvi EASD postdiplomski tečaj o kliničkom dijabetesu i njegovim komplikacijama.

Od 02. do 04. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Novotel – Bristol, održan je Prvi EASD postdiplomski tečaj o kliničkom dijabetesu i njegovim komplikacijama. Tečaj je organiziran pod pokroviteljstvom EASD (European Association for the Study of Diabetes). Lokalni organizator tećaja bilo je Udruženje endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini. Ovaj se tečaj… Continue reading Od 02. do 04. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Novotel – Bristol, održan je Prvi EASD postdiplomski tečaj o kliničkom dijabetesu i njegovim komplikacijama.