[language-switcher]

Od 02. do 04. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Novotel – Bristol, održan je Prvi EASD postdiplomski tečaj o kliničkom dijabetesu i njegovim komplikacijama.

Od 02. do 04. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Novotel – Bristol, održan je Prvi EASD postdiplomski tečaj o kliničkom dijabetesu i njegovim komplikacijama.

Tečaj je organiziran pod pokroviteljstvom EASD (European Association for the Study of Diabetes).

Lokalni organizator tećaja bilo je Udruženje endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini.

Ovaj se tečaj prvi put održava u našoj zemlji. Voditelji tečaja su bili eminentni stručnajci iz Evrope (Danske, Njemačke, Poljske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bugarske) kao i iz naše zemlje.

Na tečaj se je prijavilo 200 delegata iz 15 stranih zemalja (Velika Britanija, Holandija, Finska, Rusija, Belorusija, UAE, Egipat, Gruzija, Armenija, Rumunija, Moldavija, Albanija, Makedonija, Srbija, Saudijska Arabija) kao i iz naše zemlje.

Prvi EASD postdiplomski tečaj je dizajniran da podrži naučnu i profesionalnu interakciju unutar kliničkog dijabetesa i njegovih komplikacija u cilju poboljšanja znanja i uspješnog liječenja i prevencije složenih poremećaja kao što je diabetes melitus.

EASD odbor za postdiplomsku edukaciju i Lokalni organizacioni odbor napravili su koncizan i sveobuhvatan naučni program u saradnji sa međunarodnim i lokalnim ekspertima. Prvi EASD postdiplomski tečaj za klinički dijabetes i njegove komplikacije u Sarajevu rezultirao je sveobuhvatnim uvidom u najnovije rezultate istraživanja u svim aspektima dijabetologije.

            Po ocjeni svih delegata, domaćih i stranih predavača kao i EASD predstavnika, tečaj je bio uspješan, izuzetno interaktivan, edukativan i koristan svim učesnicima za njihovu kliničku praksu.

Ostale objave